תוכנית טיפול מפורטת

קבלת תוכנית טיפול שיקומית הינה מעשה מורכב ובעל משקל רב. בריאות, אסטתיקה וסכום כספי ניכר מעורבים בטיפול שיקומי נרחב.

כדי לעזור למטופלים לדעת האם נמסר להם כל המידע הרלוונטי, מפרט דף זה את עקרונות המידע האמור להיות בפני המטופלים, בכתב, במהלך ההחלטה על קבלת הטיפול.

רק תוכנית המפרטת מידע זה, בהסתגויות הנדרשות בהתאם למצב הביולוגי בפה, הינה מפורטת מספיק על מנת לקבלה ולבצעה.

באופן ראשוני, ומבלי להיכנס לפרטים ספציפיים על תוכנית הטיפול לענות על השאלות הבאות, ככל הניתן:

  1. מהם המהלכים המתוכננים, מהו הרצף הטיפולי המתוכנן, מהמצב הנוכחי עד למצב הסופי. ( כמה שלבים כירורגיים ? האם תהיינה תקופות ריפוי ללא טיפול ? )

  2. כמה זמן באופן משוער יקח לבצע מהלכים אלו, וכמה זמן המתנה לריפוי בין השלבים השונים ?

  3. כמה כסף זה אמור לעלות, במסגרת שינויים אפשריים.

  4. איך זה יראה בסוף (כתרים, גשרים, גשרים ע"ג שתלים, תותבת נשלפת, וכד')

  5. מה יהיו שחזורי הביניים ( האם יהיו לי גשרים זמניים, האם תהיינה תקופות בהן  אהיה עם חוסר שיניים, או אולי לתקופות מסוימות אהיה עם תותבות נשלפות? ).

  6. מהם הסיבוכים או תקלות אפשריות הצפויות בדרך, ומה ההשלכות שלהן (איך הן ישפיעו) על תוכנית הטיפול, מבחינת זמן, כסף, ותוצאה סופית.

 

לצורך דוגמא, מפורטת בדף הבא תוכנית טיפול ממוצעת של טיפול שיקומי נרחב.

03-5223-222