דוגמא לתוכנית טיפול מפורטת 

טופס תוכנית טיפול 
תאריך: 13/11/05 
שם המתרפא : ישראלה ישראלי

א. תמצית האבחנה:

טיפולים ושחזורים לקויים. דלקת חניכיים, כיסי חניכיים והפרשות מוגלתיות. כתרים ומבנים לא מתאימים.

 

ב. מטרות תוכנית  הטיפול:

יצירת סכמה סגרית השומרת על השיניים והמשנן.

יצירת מישור סגר אסתטי בצורה ובגובה האופטימליים, כבר בשלב הגשרים הזמניים.

ביצוע השינויים, העקירות וההשתלות, כאשר כבר בפה הגשרים הזמניים האפשרים תפקוד ואסתטיקה.

 

ג. תוכנית  טיפול:

 

1. שלב ראשוני:

עקירת שיניים אבודות בלסת עליונה, שן 26 ואולי שיניים נוספות.

ביצוע גשר זמני בלסת העליונה, על גבי שיניים 17 עד 25.

קבלת חלקי השתלים, לקיחת מטבעים והעמדת מודלים לתכנון גשר זמני ע"ג שתלים בלסת התחתונה.

ביצוע גשר זמני בלסת התחתונה, על גבי שתלים בעמדת שיניים 44 עד 34.

 

2. שלב שני:

עקירת שן 16, וביצוע שתלים באזור 15 ו 16.

ביצוע שתלים באזור שיניים  24 ו 25.

עקירת שיניים 32, 31, 41 ו 42, וביצוע שתלים באזור, 36, 35, 32, 42,  46 ו 47.

המתנה לאיחוי השתלים.

 

3. שלב שני, חשיפה ראשונית של השתלים:

הערכת מצב שיניים תומכות בלסת עליונה,  ביצוע טיפולים בהתאם.

ביצוע שתל באזור שן 26.

 

4.  סיום הטיפול הפעיל:

לסת עליונה:

לא ידוע בוודאות, יקבע ע"פ הפרוגנוזה של המשנן.

לסת תחתונה:

גשר על גבי השתלים.

 

ד. מעקב:

פגישת ביקורת חצי שנתית. טיפולי שיננית לפי הצורך.

ה. צפי עתידי

פרוגנוזה בלתי ידועה, ותלויה במספר השיניים שתשרודנה בלסת העליונה, וכתלות בשליטה בעששת עקב חוסר הרוק.

ו. סיבוכים ובעיות אפשריות:

1. בשלב השחזורים הזמניים הראשונים, יתכן ייתגלה כי ישנן שיניים נוספות בעלות פרוגנוזה גרועה ורצוי לעקרן.

2. עוד לא ידוע אופי וקצב הריפוי, עקב חוסר הרוק ותגובת הריפוי ברקמות הרכות.

 

טופס עדכון תוכנית טיפול− 

(בוצע לאותה מטופלת לאחר מספר שלבים טיפוליים וביצוע הערכה מחדש) 

תאריך: 13/12/05 
שם המתרפא : ישראלה ישראלי

א. תמצית האבחנה:

טיפולים ושחזורים לקויים. דלקת חניכיים בתהליכי ריפוי. גשר תחתון לקוי. שיניים אבודות בלסת עליונה. עצם דקה בכל המימדים המחייבת מאמץ רב לניצול מקסימלי לצורך השתלות וייצוב הסגר.

 

ב. מטרות תוכנית  הטיפול:

שמירה על שחזור קבוע (גשרים) בזמן איחוי השתלים.

יצירת מישור סגר אסתטי בצורה ובגובה האופטימליים, כבר בשלב הגשרים הזמניים.

ביצוע השינויים, העקירות וההשתלות, כאשר כבר בפה הגשרים הזמניים האפשרים תפקוד ואסתטיקה. 

 

ג. תוכנית  טיפול:

 

1. שלב ראשוני:

שיפור המגעים הסגריים ליצירת משטחי לעיסה.

הורדת גשר קדמי, החלפת מבנים במבנים יצוקים בשיניים 21 ו 13.

הדבקת מבנה יצוק בשן 25, קיצור שן 23, החלפת הגשר הזמני בגשר מחוזק מתכת ללא הישענות על שן 23.

עקירת שן 23, וביצוע מילוי מכתשית והשתלת חניכיים להאצת הריפוי.

בעמדה 23, ביצוע השתלת משתל דנטלי, ביצוע השתלת עצם + שימוש בממברנה לעיבוי הרכס בעמדה 24. יתכן צורך בעיבוי הרכס באזור שן 23.

המתנה ששה עד שבעה חודשים לאיחוי השתל בעצם ושתל העצם.

המתנה לריפוי ראשוני באזור עקירת שן 16, וביצוע החדרת שתל בעמדה זו. צפוי צורך בהרמת רצפת הסינוס.

החלפת גשר תחתון בגשר זמני ע"ג מבנים תקינים ובעל מתאר חניכיים תקין.

 

2. שלב שני:

חשיפת שתל בעמדה 23, ביצוע מבנה והתאמת הגשר עליו. וידוא כי נקלט. לא בטוח כי ניתן יהיה להשתמש בגשר הקודם (עקב מיקום המבנה של שן 23, ו \ או מיקום החניכיים או סיבות אחרות).

עקירה והשתלה מיידית בעמדת שן 25, ביצוע שתל בעמדה 24, כתלות בעובי הרכס שהושג, וביכולת להרחיבו עוד.

המתנה לאיחוי השתלים, חצי שנה.

חשיפת שתל וביצוע כתר זמני ע"י שתל בעמדה 16.

 

3. שלב שלישי, חשיפת השתל האחרון:

חשיפת שתלים בעמדות 24 + 25, ביצוע גשר זמני עד וכולל עמדה 26.

 

4.  סיום הטיפול הפעיל:

מעבר לשחזורים קבועים בשתי הלסתות.

 

ד. מעקב:

פגישת ביקורת חצי שנתית. טיפולי שיננית לפי הצורך.

ה. צפי עתידי

פרוגנוזה בלתי ידועה, ותלויה במספר השיניים שתשרודנה בלסת העליונה, וכתלות בשליטה בעששת עקב חוסר הרוק. 

ו. עלות מוערכת:

ראה נספח מצורף

 

03-5223-222