טכנולוגיה ופיתוחים אישיים

כחלק  מהשאיפה המתמדת לשיפור מפתח ד"ר תגרי נוהלי עבודה וכלים המסייעים לו בעבודתו המקצועית ובשירות שהוא מגיש למטופליו. צורת פעולה זו משפרת הן את השירות הניתן למטופלים, והן את ההנאה  מהעבודה של צוות במרפאה.

להלן מספר דוגמאות לפתוחים אלו, את חלקם לצערנו עדיין לא ניתן לפרסם... 

כמה מפיתוחים אלו הינם:​

1. התקנת מפסקי חשמל המופעלים באמצעות הרגליים ואשר מצמצמים למינימום את סכנת העברת זיהומים. מתקן זה מחובר לבסיס הכסא אשר עליו יושב\ שוכב המטופל, והמפסקים שעל פניו מפעילים את מסכי המחשב, או מתקן הראייה \ הגדלה (ראה פסקה נפרדת), ואת מפסקי עוצמת המוסיקה ממערכת השמע המשוכללת הקיימת במרפאה. 

2. מתקן המשלב משקפיים מגדילות ותאורת סיב אופטי: תחת עיצובו ותכנונו של ד"ר תגרי, בנה חרט מומחה מתקן המשלב משקפיים מגדילות ותאורת סיב אופטי. הגורם המיחד מתקן זה ממתקנים דומים, הינו כי החלק המחזיק את הסיב האופטי, מחובר באופן קבוע, כך שהתאורה הישירה מאירה את שטח העבודה, הן בעת השימוש במשקפיים המגדילות, והן בעת עבודה בלעדיהן. עוצמת התאורה של הסיב האופטי הינה פי 2 ממנורה דנטלית ישירה, ומאפשרת לרופא לא רק מבט רגוע וממוקד (עקב האור הממוקד העוקב אחר המבט), אלא גם משחררת את ידו של הרופא, מחיפוש מתאים והתאמה בלתי פוסקת של ה"תאורה מעל הכסא" הנמצאת בשימוש רגיל.

שימוש במכשור זה מאפשר לד"ר תגרי לבצע טיפול בתנאים נוחים ככל האפשר, תוך שליטה בשדה הטיפולי, ובכך לקבל תוצאות אופטימליות הן מבחינה התוצאה הטיפולית, והן מבחינת אי הנוחות והזמן הנדרש להשגת  התוצאה האופטימלית

סרט הסבר על  מערכת התאורה וההגדלה​

שימוש במכשור זה מאפשר לד"ר תגרי לבצע טיפול בתנאים נוחים ככל האפשר, תוך שליטה בשדה הטיפולי, ובכך לקבל תוצאות אופטימליות הן מבחינה התוצאה הטיפולית, והן מבחינת אי הנוחות והזמן הנדרש להשגת התוצאה האופטימלית. 

כמומחה לשיקום, אשר לוקח מטבעים ("מידות" בלשון העם") השכם והערב, משתמש דר' תגרי במכשירים והחומרים הטובים ביותר. אך אליה וקוץ בה – חלק מהמכשירים הינם גדולים וכבדים. כדי שלא להעמיס על משטחי העבודה מכשירים אשר השימוש בהם אינו נדרש כל הזמן, הותקנה בחדר הטיפולים של דר' תגרי "מעלית מכשור", אשר מחזיקה את מכשיר הערבוב גבוה מחוץ לטווח הראיה וההפרעה הפיסית, ומורידה אותו למטה בעת הצורך. 

03-5223-222